SKVL on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka missiona on turvallisen ja lainmukaisen asunnon vaihdon mahdollistaminen. SKVL on toiminut asian edistämiseksi jo vuodesta 1946. Lisätietoja SKVL:stä löydät täältä.

SKVL tuottaa myös paljon tietoa niin kotien ostajille kuin myyjille. Heidän tekemän laajan oppaan asuntokaupankäymiseen löydät täältä.

Hyvä välitystapa päivittyy vuosittain ja vuoden 2020 ohjeistuksen löydät täältä.

Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei kuitenkaan ole tarkempaa määritelmää sille, mitä se on.

Hyvä välitystapa on joustava, ja alati kehittyvä normi; maailma muuttuu ja hyvän välitystavan merkitys sen mukana. Hyvään välitystapaan vaikuttaa myös tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet sekä alan vakiintuneet käytänteet.

Välitysliikkeitä koskettaa myös Kiinteistönvälittäjien eettiset säännöt jotka löydät täältä.